باغ جافرو

شنبه 25 دی‌ماه سال 1389

نفوذ به قلب دیگران بی چک وچونه

اولین شرط ارتباط و نفوذ قانون بزرگ پذیرش است انسانها را همانطور که هستند بپذیرید نه آنگونه که شما می خواهید.
با تسلط بر این آموزشها خواهیم توانست سریعا باعث آرامش و اطمینان دیگران شویم و به افکار و اندیشه های درونی و شخصی دیگران نفوذ کنیم و روی آنها تاثیر بگذاریم........
تمام افرادی که ما با آنها در ارتباطیم به دنبال گمشده خود در این دنیای بزرگ می گردند.
خود ما نیز به دنبال کسی هستیم که اگر اوقاتی را با او سپری می کنیم این دقایق از بهترین ها و به یاد ماندنی ترین لحظات زندگی مان باشد و هر چه شناخت ما از خود و سپس از اطرافیان بیشتر باشد ارتباطمان شکل بهتری به خود می گیرد.....
اگر بتوانیم در چند برخورد اول مخاطب مان را بشناسیم شاید بتوانیم از تنش و درگیری های بعدی جلوگیری کرده باشیم و یا شاید سرعت برقراری ارتباطمان بیشتر باشد...
افراد را از نظر روحی می توانیم به سه دسته 1 - بصری 2 - سمعی 3 - لمسی تقسیم کنیم و این از ضروری ترین دانستنی ها می باشد.
ممکن است کسی هر سه حالت را داشته باشد اما به طور حتم یکی از این حالتها غالب است .
حالا ببینیم که این کیفیت ها چگونه اند:
افراد بصری :این افراد بیشتر به کیفیت های دیداری توجه دارند و تصاویر برای آنها اهمیت بیشتری دارد. سریع صحبت می کنند و... از حرکات دست بسیار استفاده می کنند و هر آنچه را تعریف می کنند به گونه ای می گویند که مخاطب تصویر آن را در ذهن خود ببیند.........
افراد سمعی :این افراد بیشتر به شنیده ها توجه دارند. کلام و طنین و آهنگ را به خاطر می سپارند. هیجان کمتری دارند. آهسته صحبت می کنند و سعی می کنند که بیانشان شیوا و رسا باشد.
افراد لمسی : این افراد بیشتر به کیفیت های لمسی توجه دارند و از آنچه لمس کرده اند صحبت می کنند. خیلی آرامند حتی یک نوع رخوت و سستی را می توان در آنها دید. احساس آنها از دیگران عمیق تر است ..

زندگی خود را به شاهکاری بی همتا تبدیل کنید و با تکرار عبارات جادویی { من می توانم }سرنوشت خویش را در دست گیرید

کد تصویر تصادفی