X
تبلیغات
رایتل

باغ جافرو

جمعه 24 دی‌ماه سال 1389

هرگز در مقابل وسوسه مقاومت نمی کنم..

چون فهمیده ام چیزهایی که برایم بد هستند هرگز مرا وسوسه نمیکنند.    جرج برنارد شاو

* مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر

*دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . اُرد بزرگ

*چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسون

*اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. دیل کارنگی

 *عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند . ارد بزرگ

 *بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! . ارد بزرگ

*گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.  ارد بزرگ

*میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است . ارد بزرگ

*ناپلئون بناپارت : عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

*حرف آخر:

اگر بتوانم از شکستن یک دل جلوگیری کنم زندگیم بیهوده نخواهد بود.

اگر بتوانم یک زندگی را از درد تهی سازم و یا رنجی را فرو نشانم و یا به سینه سرخ ضعیفی کمک کنم تا دوباره به لانه خویش باز گرد زندگیم بیهوده نخواهد بود.

کد تصویر تصادفی