باغ جافرو

جمعه 24 دی‌ماه سال 1389


به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به  خاطر   جذابیتهای  ظاهریت


 

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و

 


چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش  بگوید اونخودشه همان کسی  که می خواستم

کد تصویر تصادفی